ඇහි පිහාටු දිගු කර ගැනීමට උපකාරී වන ආහාර වර්ග 7 ක්

ඇහිපිහාටු වර්ධනය කරගන්න ක්‍රම කිහිපයක් තිබෙනවා. ඒකට ඔයාට සගන්ධ තෙල් භාවිතා කරන්න පුලුවන්. ඇහිපිහාටු සම්බාහනය කරන්න පුලුවන්. මේකප් මගින් ඇහිපිහාටු ලස්සනට තියාගන්න පුලුවන් වුණත්, ඒක නිතරම කරන්න බැරි දෙයක් නිසා ලස්සනට ඇහිපිහාටු වවාගන්න ගොඩක් අය උත්සාහ කරනවා.

දිගු සහ නිරෝගී ඇහිබැමි සඳහා අවශ්‍ය විටමින් ශරීරයට ලබා දෙන රසවත් සහ පහසුවෙන් හොයාගත හැකි ආහාර ලබා ගැනීමට උත්සාහ කිරීමෙන් ලස්සන ඇහිපිහාටු යුගලක් ලබාගන්න ඔයාටත් පුලුවන්.

01. බිත්තර

හේතුව: බිත්තරවල ප්‍රෝටීන් ඉහළයි.

ප්‍රයෝජන: හිසකෙස් සහ ඇහිපිහාටු කෙරටින් වලින් සමන්විතයි. ප්‍රෝටීන් බහුල ආහාර මගින් කෙරටින් නිපදවීමට අවශ්‍ය ඇමයිනෝ අම්ල ප්‍රමාණය ශරීරයට ලබා ගැනීමට උපකාරී වෙනවා. එමගින් ඇහිපිහාටු ශක්තිමත් සහ දිගු කරනවා.

02. සැමන්

හේතුව: සැමන් කියන්නෙ ඔමේගා-3 මේද අම්ල, විටමින් ඩී සහ බී විටමින් ප්‍රභවයක්.

ප්‍රයෝජන: ඔමේගා-3 මේද අම්ල මගින් ඇහිපිහාටු කැඩී යාමෙන් සහ බිඳෙනසුලු වීමෙන් හා වැටීමෙන් ආරක්ෂා කරනවා. විටමින් ඩී සහ බී විටමින් ඇහිපිහාටු වර්ධනය වැඩි දියුණු කරනවා.

03. නට්ස් වර්ග

හේතුව: නට්ස් වර්ග මගින් ශරීරයට ඔමේගා-3 අම්ල සහ විටමින් E සපයනවා.

ප්‍රයෝජන: මේද අම්ල විටමින් E සමඟ එක්ව රුධිරය හා ඔක්සිජන් කෙස් කළඹ වෙත ප්‍රවාහනය කරනවා. එය රුධිර ප්‍රවාහය වැඩි කරන අතර කෙස් කළඹ ශක්තිමත් කරන්න උදව් වෙනවා. එතකොට ඇහිපිහාටු ඉක්මනින් වර්ධනය වෙනවා.

04. පලතුරු සහ එළවළු

හේතුව: පලතුරු සහ එළවළු විටමින් A සහ ​​C අඩංගු වෙනවා.

ප්‍රයෝජන: මේ විටමින් ඇහිපිහාටු වර්ධනයට සහ කොලජන් නිෂ්පාදනයට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. පලතුරු සහ එළවළු වල ලෙල්ලෙහි සිලිකා අඩංගු වන අතර එය ඇහිපිහාටු දිගු හා නිරෝගී වීමට උපකාරී වෙනවා.

05. හතු

හේතුව: හතු කියන්නෙ විටමින් B3 අඩංගු වටිනා ප්‍රභවයක්.

ප්‍රයෝජන: ඒවා මගින් රුධිර සංසරණය වැඩි දියුණු කර කෙරටින් නිෂ්පාදනයට උපකාරී වෙනවා. විටමින් B3 ඇහිබැමි වර්ධනය උත්තේජනය කරන අතර වියළි හා බිඳෙනසුලු ඇහිපිල්ලම් ඉවත් කරනවා. එය සෛලීය ප්‍රජනනයට උපකාරී වන අතර ඇහි පිහාටු ගැලවී යාම වළක්වනවා.

06. බෝංචි

හේතුව: බෝංචි වල විටමින් H සහ ෆෝලික් අම්ලය අඩංගු වෙනවා.

ප්‍රයෝජන: විටමින් H, කෙස් කළඹ වෙත රුධිර ප්‍රවාහය වැඩි දියුණු කරන්න උදව් වෙනවා. එමගින් ඇහිපිහාටුවලට වඩාත් ඝන පෙනුමක් ලැබෙනවා. ඒවා වියළී යාමෙන් හා වැටීමෙන් වළකිනවා. නිරෝගී ඇහිපිහාටු සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ඇමයිනෝ අම්ල සහ මේද අවශෝෂණය කර ගැනීමට එය ශරීරයට උපකාරී වෙනවා. ෆෝලික් අම්ලය මගින් ඇහිපිහාටු බිඳෙනසුලු වීම වළක්වනවා.

07. සම්පූර්ණ ධාන්‍ය

හේතුව: සම්පූර්ණ ධාන්‍ය විටමින් B6 සහ යකඩ වලින් පොහොසත්.

ප්‍රයෝජන: විටමින් බී 6 ඇහිපිහාටුවලට වර්ණය ලබා දෙන වර්ණකය වන මෙලනින් නිෂ්පාදනය උත්තේජනය කරනවා. යකඩ ඇහිපිහාටු තුළ ගබඩා කර ඇති අතර ඇහිපිහාටු දුර්වල වීම සහ වැටීම වළක්වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.