කළු ඇස්බෝල ඇති මිනිසුන් නැති වීමට බලපා ඇති හේතූන්

අපට වයස අවුරුදු 3ක් පමණ වන තෙක් අපේ ඇස්වල වර්ණය වර්ධනය වී වෙනස් වෙනවා. කොහොම වුණත්, මිනිස් ඇස්වලට ඇත්තටම කළු පාට වෙන්න බෑ. ආලෝකය නිසා, අප ඇඳගෙන ඉන්න ඇඳුම්වල පරාවර්තනය නිසා හෝ වර්ණ සම්බන්ධතා භාවිතය නිසා අපේ ඇස් කළු පාටට පේනවා.

ස්වභාවිකව පිරිසිදු කළු ඇස් තියන මිනිස්සු ප්‍රබන්ධ කෘතිවල විතරක් ඉන්නෙ ඇයි කියලා ඔයාට තිබුණු ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් අපි හොයාගත්තා.

01. අපේ ජාන ඒකට ඉඩ දෙන්නෙ නෑ.

අපේ ඇස්වල වර්ණය සඳහා වගකිව යුතු විවිධ ජාන 16ක් විතර තියනවා. මේ ජාන වලින් 2ක් ප්‍රධාන සාධක ලෙස හඳුන්වනවා. එනම් HERC2 සහ OCA2 ජාන. මේ ජාන අපගේ ඉංගිරියාවේ තිබෙන මෙලනින් ප්‍රමාණය හරහා අපේ ඇසේ වර්ණය සකස් කරනවා. අපේ ඇස් වල තියන මෙලනින් වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇසේ පාට නිල් සහ අළු වගේ විවිධ පාටවල් වෙන්න පුලුවන්. හැබැයි මේ අතරින් අඳුරුම වර්ණය කළු නෙවෙයි. ගොඩාක් තද දුඹුරු පාටයි.

02. අපිට සමහර විට හැම වෙලාවෙම අඬන්න වෙනවා.

කළු පැහැති වස්තු ඇත්තටම කළු පැහැයෙන් දිස්වීම සඳහා වැඩි ආලෝකයක් අවශෝෂණය කරනවා. එය අවශෝෂණය කරන අතිරික්ත ආලෝකය සහ ශක්තිය, තාප ශක්තිය බවට පරිවර්තනය වෙනවා. අපට ඇත්තටම කළු ඇස් ඇති කර ගැනීමට අපගේ ජාන අපට හැකියාව ලබා දීලා තියනවා නම්, ඒවා අධික උනුසුම් වීමෙන් සහ වියළීමෙන් වළක්වා ගැනීමට අපේ ඇස්වලට කඳුළු ගොඩක් අවශ්‍ය වෙනවා.

03. හානිකර ආලෝකයට එරෙහිව අපගේ ඇස් ආරක්ෂිත වෙන්නෙ නෑ.

අපට කළු ඇස් තිබුණා නම් දවල් කාලයේ අපිට එළියට යන්න වෙන්නෙ නෑ. සූර්යයාගේ ආලෝක කිරණවල පාරජම්බුල හෝ UV ආලෝකය අඩංගු වන අතර කළු පාට වස්තූන් වෙනත් වර්ණවලට වඩා UV ආලෝකය අවශෝෂණය කර ගැනීමට නැඹුරු වෙනවා. UV ආලෝකයට දීර්ඝ කාලයක් නිරාවරණය වීමෙන් අපේ ඇස්වල සෞඛ්‍යය පිරිහී, ඇසේ සුද හෝ චර්ම පිළිකා වගේ ගැටලු ඇති වෙන්න පුලුවන්. කොහොම වුණත්, පේ ජාන සැකැස්මට නිසා, ඇසේ කළු ඉංගිරියාවට වර්ණය සපයන මෙලනින් මගින් පාරජම්බුල කිරණවලින් අපව ආරක්ෂා කරනවා. මෙලනින් එය අවශෝෂණය කරන UV විකිරණවලින් 99.9%කට වඩා විනාශ කර අපේ ඇස් හිරුට නිරාවරණය වීම  නිසා සිදුවිය හැකි හානිවලින් ආරක්ෂා කරන බව අධ්‍යයනයකින් පවා ඔප්පු වෙනවා.

බෝනස්: දුර්ලභම ස්වභාවික අක්ෂි වර්ණය

දුර්ලභම ස්වභාවික අක්ෂි වර්ණය ඇත්තටම කොළ පාටයි. කොළ පාට ඇස් තියෙන්නෙ මුළු ලෝක ජනගහනයෙන් 2%ක් වගේ සුළු ප්‍රමාණයකට විතරයි. අක්ෂි ඇල්බිනිස්ම හේතුවෙන් මිනිසුන්ට රතු හෝ වයලට් ඇස් ඇති විය හැකි අතර අනෙක් අයට විෂම ක්‍රෝමියාව හේතුවෙන් එක් එක් ඇස සඳහා විවිධ වර්ණයේ ඉංගිරියාවන් ඇති වෙන්න පුලුවන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published.