සිහින දකින පෙනුම ලබා ගැනීමට වෙහෙසී ප්‍රතිඵල ලබාගත් ජනප්‍රිය තරු 15 ක්

අපි අපේ පරණ ඡායාරූප දිහා බලනකොට, “ඇයි මම ඒ විදිහට කොණ්ඩෙ කැපුවෙ?, ඇයි මම මේ වගේ ඇඳුමක් ඇන්දෙ?” කියලා හිතිල හිනා යන අවස්ථා ඕනතරම් තියනවා. කාලයත් එක්ක අපේ විලාසිතා වලට තියන දැනුම වගේම කැමැත්තත් වෙනස් වෙනවා. ඒක අපේ බාහිර පෙනුමට ගොඩක් බලපානවා. අපි වගේම, සමහර ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයිනුත් වසර ගණනාවකට පස්සෙ එයාලගෙ හොඳම පෙනුම ලබාගෙන තියන බව එයාලගෙ ඔඑර සහ පසු ඡායාරූපවලින් පේනවා.

කාලයත් එක්ක අපේ ප්‍රියතම කීර්තිමත් පුද්ගලයින්ගේ විලාසිතාවල සහ පෙනුමේ සිදුවුණු වෙනස්කම් හොඳින් පෙන්වන පින්තූර 15 ක් තමයි අද අපි ඔයාට අරගෙන ආවෙ.

01. රේබල් විල්සන්
02. අරියානා ග්‍රැන්ඩේ
03. ඩෙමී ලොවාටෝ
04. කෙලී ඔස්බෝන්
05. හිලරි ඩෆ්
06. ස්කාර්ලට් ජොහැන්සන්
07. කේට් වින්ස්ලට්
08. ලේඩි ගාගා
09. ඩ්‍රිව් බැරීමෝර්
10. මයිම් බියලික්
11. ටිල්ඩා ස්වින්ටන්
12. ඇනා ෆාරිස්
13. එමා ස්ටෝන්
14. බ්ලේක් ලයිව්ලි
15. සාරා ජෙසිකා පාකර්

Leave a Reply

Your email address will not be published.