සිහින දකින පෙනුම ලබා ගැනීමට වෙහෙසී ප්‍රතිඵල ලබාගත් ජනප්‍රිය තරු 15 ක්

අපි අපේ පරණ ඡායාරූප දිහා බලනකොට, “ඇයි මම ඒ විදිහට කොණ්ඩෙ කැපුවෙ?, ඇයි මම මේ වගේ ඇඳුමක් ඇන්දෙ?” කියලා හිතිල හිනා යන අවස්ථා ඕනතරම් තියනවා. කාලයත් එක්ක අපේ විලාසිතා වලට …

සිහින දකින පෙනුම ලබා ගැනීමට වෙහෙසී ප්‍රතිඵල ලබාගත් ජනප්‍රිය තරු 15 ක් Read More

වැළකී සිටීමෙන් ඔබට ඉතාම හොද රූපලාවන්‍ය ක්‍රියාවන් 8 ක්

අන්තර්ජාලයේ රූපලාවණ්‍ය උපදෙස් ඕනතරම් තියනවා. හැබැයි ඒ අතරින් සමහර ඒවා මහින් ඔයාට යහපතට වඩා වෙන්නෙ හානියක්. මොකද, අපේ සම විවිධාකාරයි. ඉතින් එක්කෙනෙක්ට ගැලපෙන රූපලාවණ්‍ය ආලේපනයක් තව කෙනෙක්ට නොගැලපෙන්න පුලුවන්. විශේෂයෙන් …

වැළකී සිටීමෙන් ඔබට ඉතාම හොද රූපලාවන්‍ය ක්‍රියාවන් 8 ක් Read More