බැදපු කසාදෙ වැඩිකල් පවතින් නැති බව පෙන්නුම් කරන දේවල් 9 ක්

මිනිසුන් වන අපට ජීවිත කාලය පුරාවටම ආදරය අවශ්‍යයි. ඒත් ආදරෙන් ඉඳලා හදිසියේම දික්කසාද වෙන ජෝඩු දැක්කම නම් අපට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. යුරෝපයේ, පසුගිය වසර 50 තුළ මිනිසුන් 2.5 ගුණයකින් දික්කසාද …

බැදපු කසාදෙ වැඩිකල් පවතින් නැති බව පෙන්නුම් කරන දේවල් 9 ක් Read More

ඔබට ඔබේ පියාගෙන් පමණක් උරුම විය හැකි ගුණාංග 6ක්

ජීව විද්‍යාවට අනුව, අපේ DNA වෙතින් 50% ක් අපේ මව්වරුන්ගෙන් 50% ක් සහ ආනෙක් 50% අපේ පියවරුන්ගෙන් උරුම වන බව අපි දන්නවා. කොහොම වුණත් මේ විද්‍යාත්මක කරුණෙන් අදහස් වෙන්නෙ දෙමව්පියන් …

ඔබට ඔබේ පියාගෙන් පමණක් උරුම විය හැකි ගුණාංග 6ක් Read More